Otava Kilpailutus

Otava Kilpailutus sopii vakiintuneille yrityksille joiden liiketoiminnassa ei ole tullut merkittäviä muutoksia, ja vakuutustietoja on tasaisin väliajoin päivitetty. Vakuutusmeklari Otava kilpailuttaa kustannustehokkaimman ja vertailukelpoisen ratkaisun nykyiselle vakuutusturvalle.

Kilpailutuksen yhteydessä meklari huomioi myös vakuutusturvan mahdolliset puutteet ja toimialalle tyypilliset riskit.

Otava Kartoitus

Otava Kartoitus sopii esimerkiksi kasvuyrityksille, merkittäviä uusia investointeja tekeville yrityksille tai yrityksille, joiden vakuutustarvetta ja -tietoja ei ole pitkään aikaan tarkastettu.

Otava Kartoituksessa lähtökohtana on aina asiakkaan todellinen vakuutustarve. Yhtiön vakuutettavat riskit käydään läpi, ja tarjouspyyntö rakennetaan puhtaalta pöydältä vakuutustarpeiden mukaan. Tälle kartoitetulle vakuutustarpeelle kilpailutetaan vakuutuksenantajilta kustannustehokkain ja tarpeet täyttävä vakuutusratkaisu.

Otava Huolenpito

Otava Huolenpito on luonnollinen jatkumo Otava Kilpailutukselle tai Kartoitukselle. Vakuutusmeklari Otava Oy tuntee asiakkaan, ja ottaa vakuutukset hoitoonsa. Huolenpidon laajuudesta riippuen palvelu sisältää esimerkiksi vakuutusten jatkuvan ylläpidon, uusien vakuutussopimusten hankkimisen, vakuutuspostin tarkastamisen, ehtotulkintojen tekemisen ja epäselvissä vahinkotilanteissa auttamisen. Palvelu muokataan kunkin asiakkaan nimenomaisia tarpeita palvelevaksi.

Erityistarpeet

Vakuutusmeklari Otavan sekä kumppaniverkostomme avulla asiakas saa ratkaisun erityisempiinkin tarpeisiin. Näitä ovat esimerkiksi sisäisen riskienhallinnan analyysit ja seurannat, suurvahinkojen selvittämiset, koneturvallisuusselvitykset, kiinteistöjen arvonmääritykset sekä vastuu- ja sopimusriskien analysoinnit.

Ota yhteyttä, ja selvitetään yhdessä millainen palvelu sopisi parhaiten juuri teidän yrityksellenne.